skip to Main Content

Ons stem is seker een van die gawes wat ons vanselfsprekend aanvaar, tot ons dit die dag verloor of skade daaraan opdoen.

My stembande is tydens ‘n standard teater prosedure onder narkose beskadig.  Daar was ander komplikasies naamlik kritieke nierversaking, sepsis en ‘n hospitaal superkiem, wat eerste behandel moes word en ek is in ICU Isolasie vir 19 dae geplaas.  Op dag 17 van hierdie proses is ek gediagnoseer met Permanent Vocal Cord Paralysis. 

Omdat die skade as permanent gediagnoseer was, met geringe hoop vir herstel en die feit dat dit so laat gediagnoseer was, was ek skepties om te gaan vir die spraakterapie, soos deur die spesialis aanbeveel.   Uit onkunde neem mens ook aan dat spraakterapie slegs bedoel is vir kinders  wat hakkel of sukkel om te praat en besef mens nie die omvangryke hulp en behandeling van spraakterapie nie.

As prokureur wat spesialiseer in Boedelbereddering, was dit noodsaaklik om die gehalte van my stem te herwin.  Ek het gesukkel met telefoon konsultasies en kliënte het soms die foon in my oor neergesit omdat hul my nie kon hoor nie.  Ek kon slegs konsultasies met bystand in die oggende skeduleer, omdat ek nie vol sinne kon praat nie en my stem deur die loop van die dag al hoe swakker geraak het.

Met my eerste konsultasie by Agneta het sy die omvang van die skade ge-evalueer en vir my ‘n oefenprogram daargestel om my asemhaling te versterk en my stem te ondersteun, sonder om dit te ooreis. Met haar professionele leiding en ondersteuning het my stem ten volle herstel na ‘n paar weke se intensiewe stemoefeninge !

Die rustige gemaklike atmosfeer van haar praktyk stel mens dadelik op jou gemak en Agneta se opregte betrokkenheid by haar pasiënte is een van die groot redes waarom sy soveel sukses behaal met haar pasiënte. Ek kan met lof en dank Agneta aanbeveel aan jonk en oud.

Johannesburg

Contact Number

Email Address

Vereeniging

Contact Number

Email Address

Back To Top